fbpx
072-3306067 ייעוץ עם מומחה q

תאורה לבית

גוף תאורה סליק S10 הוסף לפרויקט חדש
סליק S10
53112
גוף תאורה מילו הוסף לפרויקט חדש
מילו
51260
גוף תאורה קמיאו 80 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה קמיאו 60 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה טוביו 90 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה טוביו 70 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה טוביו 1 הוסף לפרויקט חדש
טוביו 1
54165
גוף תאורה קימי הוסף לפרויקט חדש
קימי
51122
גוף תאורה נאמי 3 הוסף לפרויקט חדש
נאמי 3
51121
גוף תאורה קפון כיפה הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה קפון שטוח הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה רודס 4 הוסף לפרויקט חדש
רודס 4
56444
גוף תאורה ריפלקס הוסף לפרויקט חדש
ריפלקס
53506
גוף תאורה אורביט 6 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה אורביט 12 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה אורביט 18 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פלו הוסף לפרויקט חדש
פלו
53202
גוף תאורה בולט הוסף לפרויקט חדש
בולט
53201
גוף תאורה אובל הוסף לפרויקט חדש
אובל
51273
גוף תאורה סייבר הוסף לפרויקט חדש
סייבר
51278
גוף תאורה טריי הוסף לפרויקט חדש
טריי
51270
גוף תאורה ליק 35 הוסף לפרויקט חדש
ליק 35
51271
גוף תאורה ליק 50 הוסף לפרויקט חדש
ליק 50
51272
גוף תאורה מוט F הוסף לפרויקט חדש
מוט F
51275
גוף תאורה אלמה 60 הוסף לפרויקט חדש
אלמה 60
68795
גוף תאורה אלמה 80 הוסף לפרויקט חדש
אלמה 80
68796
גוף תאורה אלמה 300 הוסף לפרויקט חדש
אלמה 300
68799
גוף תאורה טוינה 620 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה טוינה 720 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה ג’ארה 40 הוסף לפרויקט חדש
ג'ארה 40
63844
גוף תאורה ג’ארה 30 הוסף לפרויקט חדש
ג'ארה 30
63843
גוף תאורה ג’ארה 20 הוסף לפרויקט חדש
ג'ארה 20
63842
גוף תאורה סטרדה 120 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פוליו הוסף לפרויקט חדש
פוליו
63832
גוף תאורה פיקטו 40 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פיקטו 60 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה מוקה הוסף לפרויקט חדש
מוקה
63828
גוף תאורה מיטו 45 הוסף לפרויקט חדש
מיטו 45
68845
גוף תאורה מיטו 60 הוסף לפרויקט חדש
מיטו 60
68860
גוף תאורה דליה 45 הוסף לפרויקט חדש
דליה 45
68820
גוף תאורה דליה 60 הוסף לפרויקט חדש
דליה 60
68821
גוף תאורה פנדורה 42 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פנדורה 60 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פנדורה P42 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה פנדורה P60 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה ויסטס 25 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה ויסטס 45 הוסף לפרויקט חדש
גוף תאורה סטורק הוסף לפרויקט חדש
סטורק
51280
גוף תאורה קאפו הוסף לפרויקט חדש
קאפו
51276
גוף תאורה גליטר הוסף לפרויקט חדש
גליטר
51277
גוף תאורה מוט P הוסף לפרויקט חדש
מוט P
51274
גוף תאורה הופס הוסף לפרויקט חדש
הופס
51279
גוף תאורה איגל הוסף לפרויקט חדש
איגל
51281
גוף תאורה אייס R6 הוסף לפרויקט חדש
אייס R6
53151
גוף תאורה אייס R10 הוסף לפרויקט חדש
אייס R10
53152
גוף תאורה אייס R20 הוסף לפרויקט חדש
אייס R20
53153
גוף תאורה ניקו 3 הוסף לפרויקט חדש
ניקו 3
53253
גוף תאורה ניקו 4 הוסף לפרויקט חדש
ניקו 4
53254
גוף תאורה ניקו 6 הוסף לפרויקט חדש
ניקו 6
53256
גוף תאורה ניקו 8 הוסף לפרויקט חדש
ניקו 8
53258
גוף תאורה נוק R20 הוסף לפרויקט חדש
נוק R20
53185
גוף תאורה פייפר 60 הוסף לפרויקט מבצע
גוף תאורה דקא הוסף לפרויקט מבצע
דקא
54140
Bell
640.101.03 | Ay Illuminate
Nama 1
411.100.01 | Ay Illuminate
Pickle Large
420.100.10 | Ay Illuminate
Z1
901.100.01 | Ay Illuminate
Thin Wood
220.101.20 | Ay Illuminate
Pebbel Small
180.102.01 | Ay Illuminate
Pebbel Medium
180.102.02 | Ay Illuminate
Pebbel Large
180.102.03 | Ay Illuminate
Bloom 04
279.04 | IL Fanale
Bloom 02
279.02 | IL Fanale
Bloom 01
279.01 | IL Fanale
Pliè Ceiling
284.07 | IL Fanale
Pliè
284.04 | IL Fanale
Bon Ton N9
N3H1O | IL Fanale
Bon Ton N3
N3H1O | IL Fanale
Bon Ton N2
N2D1O | IL Fanale
Bon Ton N1
N1A1O | IL Fanale
Bon Ton Marble
N16L3O | IL Fanale
Alma
282.02 | IL Fanale
Ama
859569 | Bomma
Umbra Wall/Ceiling
859568 | Bomma
Orbital Wall/Ceiling
859566 | Bomma
PAN SP5
208817
PAN AP2
208794
גוף תאורה רמזי 30 הוסף לפרויקט מבצע
רמזי 30
70434

עיצוב תאורה לבית

הבית בו אנו מתגוררים הוא המקום החשוב לנו ביותר, בו אפשר להביע את עצמנו בצורה הטובה ביותר. אין עוד מקום שאותו אפשר לעצב כרצוננו, להחליט אילו אלמנטים נציב על המדפים, אילו צבעים ישלטו בחלל ואילו רהיטים ישמשו אותנו ויעידו על הטעם והאופי שלנו. מבחינה זו, עיצוב תאורה הוא למעשה חלק בלתי נפרד מבניית זהותו וסגנונו של הבית שלנו.
חלפו הימים בהם נהגנו לתלות גוף תאורה יחיד במרכז הסלון ונורות להט חשופות בחדרי השינה. כיום יותר ויותר ישראלים מגלים את המשמעות והחשיבות של האור בביתם, ומבינים כי בחירת גופי תאורה לבית משפיעה על העיצוב הכולל שלו ועל התחושה הנוצרת בקרב אנשים השוהים בו, החל מבעלי הבית וכלה באורחיהם.
גופי תאורה עשויים להאיר את החלל בצורות שונות, להדגיש אלמנטים מסוימים ולהצניע אחרים, לשלוט מצד אחד באור ומצד שני בצללים, ולמעשה להקנות לבית חלק ניכר מן הזהות שלו.

תאורה לבית – משחק של אורות

הבית בו אנו מתגוררים הוא המקום החשוב לנו ביותר, בו אפשר להביע את עצמנו בצורה הטובה ביותר. אין עוד מקום שאותו אפשר לעצב כרצוננו, להחליט אילו אלמנטים נציב על המדפים, אילו צבעים ישלטו בחלל ואילו רהיטים ישמשו אותנו ויעידו על הטעם והאופי שלנו. מבחינה זו, עיצוב תאורה הוא למעשה חלק בלתי נפרד מבניית זהותו וסגנונו של הבית שלנו.
חלפו הימים בהם נהגנו לתלות גוף תאורה יחיד במרכז הסלון ונורות להט חשופות בחדרי השינה. כיום יותר ויותר ישראלים מגלים את המשמעות והחשיבות של האור בביתם, ומבינים כי בחירת גופי תאורה לבית משפיעה על העיצוב הכולל שלו ועל התחושה הנוצרת בקרב אנשים השוהים בו, החל מבעלי הבית וכלה באורחיהם.
גופי תאורה עשויים להאיר את החלל בצורות שונות, להדגיש אלמנטים מסוימים ולהצניע אחרים, לשלוט מצד אחד באור ומצד שני בצללים, ולמעשה להקנות לבית חלק ניכר מן הזהות שלו.