fbpx
072-3306067 ייעוץ עם מומחה q

מחירון התקנת גופי תאורה

מחיר מינימום לביקור חשמלאי בבית הלקוח

250 ₪

התקנת גוף תאורה צמוד תקרה/קיר

150 ₪

התקנת גוף תאורה תלייה
[התקנה של גוף תאורה סטנדרטי]

200 ₪

התקנת גוף תאורה תלייה
[התקנה של גוף תאורה גדול]

300 ₪

התקנת גוף תאורה ספוט תקרה/קיר

[קיימים חורים ונקודות חשמל]

50 ₪

התקנת גוף תאורה ספוט תקרה/קיר
[מחיר כולל קידוח חורים בגבס והשחלת חוטי חשמל]

100 ₪

נקודת חשמל חדשה – חיווט בתוך קיר גבס
[עד 4 מטר]

250 ₪

נקודת חשמל חדשה – חיווט בתוך תעלה על הקיר
[עד 4 מטר]

300 ₪

המחירים כוללים מע”מ

המחירים לא כוללים חציבה והזזת נקודות חשמל

המחירים לא כוללים צביעה

יש לבדוק מול מרכז השירות אם ניתנת שירות באזור מגורכם

האחריות תקפה אך ורק למוצרים של חברת טכנולייט

***אחריות להתקנה בבית הלקוח לשנה מתאריך ההתקנה***